Logo

Don Quijote de la Mancha - nakladatelství Omega

12. 9. 2014

Don Quijote de la Mancha - slavný román v dětské verzi

Don Quijote de la Mancha
Kdo nečetl román Don Quijote de la Mancha, nezná jedno z nejdůležitějších děl světové literatury. Tento nejslavnější španělský román bývá uváděn na ne příliš populárním seznamu povinné četby, s nímž se děti setkávají ve škole. Nyní máte možnost předložit svým potomkům tuto knihu v upravené verzi pro mládež.
 
Neméně slavným je i rytířův kůň – vyzáblá herka, kterou pojmenoval Rosinanta. V knize jsou u některých slov poznámky, můžete se tedy dočíst, že Rosinanta je ze španělského slova Rocinante – nepřeložitelná slovní hříčka. Rocin – herka, antes – něco, co má přednost před jinými téhož druhu. Jméno tak má označovat nejen obyčejného koně, kterým Rocinanta do té doby byla, ale také ušlechtilého, kterým se stala.
 

Hned po večeři si Don Quijote zavolal hospodského a zavřel se s ním ve stáji. Tam před ním poklekl a pravil „Nevstanu, statečný rytíři, dokud nesplníte mou prosbu pro svou slávu i slávu celého člověčenstva.“ Když to hostinský slyšel, užasl a marně se snažil jej pozdvihnout, takže nakonec rytíři slíbil, že splní, oč ho požádá. (str. 14)

  
don quijote

Román napsal španělský spisovatel Miguel de Cervantes Saavedra na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století. Tento fakt je třeba mít na zřeteli během čtení knihy. I přesto, že je text upraven tak, aby byl srozumitelný mládeži, zůstal zachován jeho původní ráz i slovní obraty, jež přibližují čtenářům život, mravy i způsob vyjadřování v tehdejší společnosti.

Knihu bych doporučila mládeži na druhém stupni základních škol a středoškolákům, kteří nechtějí být ochuzeni o jedno z nejdůležitějších děl světové beletrie. Verze knihy, kterou v tomto roce vydalo nakladatelství Omega předkládá román ve formě, která obsahuje jen minimum archaismů a je čtivá jak pro dospělé, tak pro dospívající mládež. Zaujmout může také propracovanými černobílými ilustracemi i s popisky. Neměla by chybět v žádné knihovně.

Autorem recenze je Martina Mičková, blog autorky najdete na OnaDnes.cz.
Knihu si můžete koupit zde.
Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail
highslide