Logo

Recenze Henry Rider Haggard - Kleopatra /Stanislava Adámková/

12. 4. 2014
kleopatra
Zkázu odplácím ti zkázou, zradu zradou a smrt smrtí!
Na historii mě vždy imponovaly osudy velikánů, kteří svými činy doslova vytvářeli a přepisovali dějiny. K takovým bezesporu patří i Kleopatra VII., poslední egyptská královna, které u "nohou leželi" i takoví velcí Římané, jako byli G. I. Caesar, M. Antonius a nakonec i Octavianus.
Kleopatra, inteligentní a ambiciózní žena, patří mezi nejslavnější postavy v dějinách starého Egypta. Trůn zdědila v době, kdy se hranice římské říše rozšířily až k Egyptu. 

Vypravěčem a zároveň jednou z hlavních postav příběhu je kněz Harmachis, v jehož hrobě byly dlouho po jeho smrti nalezeny tři svitky papyru vyprávějící jeho příběh. Od malička bylo Harmachisovi vštěpováno, že je potomkem faraonů a má tedy dědičné právo na trůn. V jeho rukou ležela celá budoucnost Egypta. On byl ten vyvolený, který měl svrhnout nenáviděnou dynastii makedonských Ptolemaiovců a vyrvat ho ze spárů cizinců. Tak když konečně nastala ta velká chvíle, kdy přijal kněžské roucho, vydal se do Alexandrie vykonat to, k čemuž se zaslíbil…

„Dvacet tisíc statných a oddaných mužů přísahalo, že bude čekat na tvoje slovo a povstane na tvé znamení jako jeden muž, aby pobilo Řeky, a svou krví a svými těly vystaví ti trůn, spočívající pevněji na půdě Khemi, nežli staré pyramidy, trůn, o nějž se odrazí i římské legie. A to znamení má být smrt té drzé děvky Kleopatry. Ty musíš, způsobit její smrt, Harmachise, způsobem, jakýmž ti bude ukázáno, a její krví pomazat královský trůn egyptský.“
Ani kněžský slib však neubránil Harmachise před TOU, u jejíž nohou se plazili i ti nejmocnější z nejmocnějších. Stačil jediný pohled do Kleopatřiných pronikavých očích a vše přišlo vniveč. K čemu byla všechna ta moudra a varování jeho otce a strýce? Harmachis byl natolik okouzlen její divokostí a krásou, že netrvalo dlouho a v jeho srdci začalo růst semínko LÁSKY, které vzklíčilo ve strom vášnivé a věčné lásky, která později přerostla v plevel zrady, nenávisti a pomsty…

„Díval jsem se na bezvadné řecké tahy, kulatou bradu, plné, bujné rty, krásně modelované nozdry a uši podobné něžným lasturám. Viděl jsem čelo nízké, široké, půvabné, kadeřavý tmavý vlas, jenž padal v těžkých vlnách třpytících se ve slunci, klenutá obočí a dlouhé brvy…. Všechny tyto divy jsem viděl, nedovedu je ale dobře popsat… Neb v ní setkala se veškerá nádhera, jež byla dána ženě na její ozdobu, a všechen důvtip, jejž dala nebesa muži.“
Ani Harmachis nebyl k „zahození“, tudíž se není čemu divit, že Kleopatře padl do oka a stal se jejím osobním astrologem. Stačilo pár něžných slůvek a slibů a i Harmachise si Kleopatra omotala kolem prstu a on udělal to, co jí na očích viděl a dokonce jí prozradil cestu k pokladu do pyramidy Her.
 
Nejdříve mu naslibovala „hory, doly“, dokonce i to, že usedne po jejím boku na trůně, ale pak skvěle zapracovala Charmiona, Kleopatřina důvěrnice, která se do Harmachise beznadějně zamilovala… zradila ho a Harmachis byl ze dne na den degradován z „královského faraona“ na pouhého otroka… a Kleopatra si našla nového „obětního beránka“ a tím se nestal nikdo jiný než Markus Antonius!
„Žárlivost žen má velkou moc – dovede rozštípnout strom říše, a je to tajný meč, jež vyrývá osud králů.“

A jaký osud teď čekal na Harmachise? Zradil všechny, kteří v něho doufali, ale vrátil se, aby dovršil to, co před deseti lety započal...
Ano, dlouho čekal na ten okamžik! Začal přesně tak, jako onehdy. Vkradl se do Kleopatřiny společnosti, ale tentokrát to byla ONA, která ho žádala o smrt...

„Buď ticho, Kleopatro! Brzy zemřeš a poznáš hněv Bohů! Kletba Menkaurova dopadla! Jest to skončeno! Pohlédni na mne, ženo! Pohlédni! Kdo jsem?“ U Bohů, ty jsi Harmachis! – Harmachis vstalý z mrtvých!“
Zpočátku jsem měla trošku problém se stylem psaní, ale po pár kapitolách jsem si zvykla a byla ráda, že překladatel zachoval autorovy jazykové a stylistické zvláštnosti, které dokonale podtrhly děj.
Kniha mě natolik oslovila, že pokaždé, když jsem ji znovu otevřela, představovala jsem si, jak pluji po tajuplném Nilu a zpovzdálí sleduji osudy hlavních hrdinů.

Harmachis roli zhrzeného kněze ztvárnil na výbornou a naše "stará známá" Kleopatra? Tak ta byla v příběhu vykreslena nejenom tak, jak ji známe - jako nekompromisní vládkyně, která uměla krutě potlačit své nepřátele, ale i jako královna z řecké dynastie, které šlo především o budoucnost Egypta. V románu jsem postrádala postavu Marka Antonia, který tam podle mého názoru vystupoval spíše jako vedlejší postava, škoda, že mu autor nedal větší prostor projevit se.
Je dobře, že jsou do českého jazyka překládána nová díla o dějinách Egypta, kterému se počtem tolika děl a tolika úžasných divů nevyrovná žádná jiná země... Proto, pokud i vám Egypt učaroval, rozhodně doporučuji k přečtení i tento román, který skvěle doplňuje mozaiku všech psaných i hraných děl mapujících Kleopatřin život.
kleopatra_3D
Hodnocení: 4/5
Autorem recenze je Stanislava Adámková, blog autorky najdete zde.
Knihu si můžete koupit zde
 
Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail
highslide