Logo

Recenze Pes Bakservillský (Petra Buriánová)

14. 7. 2014
Stručné nastínění obsahu
 
Lékař Jakub Mortimer přichází za Sherlockem Holmesem s rukopisem Charlese Baskervilla, který před třemi měsíci zemřel tragickou smrtí. Mortimer prosí známého a úspěšného detektiva o vyšetřování tohoto neštěstí, protože se zdá být něco opravdu v nepořádku. Může za to pověst v rukopise o Baskervillském zámku, ve které se vyskytuje strašlivý pes.Toto zvíře se totiž stalo pro rod Baskervillů prokletím. Je příčinou smrti Charlese Baskervilla právě onen hrůzostrašný pes?
 
„…velká černá to bestie tvaru psího, avšak větší nežli kterýkoli pes, jejž kdy oči smrtelníků spatřily. A když spatřili tu příšeru drásat hrdlo Hugona Baskervilla, již také pes k nim obrátil své svítící oči a zkrvácené tesáky; tři jezdci vzkřikli děsem o ten drahý život a ujížděli úprkem za stálých výkřiků zděšení nazpět přes močál.“ (str. 19)
baskervill
 
Dojmy a hodnocení
Pes Baskervillský je mým prvním seznámením se v psané podobě se samotným Sherlockem Holmesem a jeho pomocníkem doktorem Watsonem a jsem mile potěšena. Detektiv je zábavný a samozřejmě velmi inteligentní muž, se kterým budou mít čtenáři o zábavu jistě dobře postaráno.
 
„Po několik okamžiků tu seděl v tichém úžasu. Potom vypukl v srdečný smích: „Ten nám vytřel zrak, Watsone. Dokonale vytřel zrak,“ pravil. (str. 65)
 
Prostor v knize je střídavě věnován hlavním postavám, což je tedy samotný Sherlock a doktor Watson. Ten se na vyšetřování podílí vlastní přítomností v zámku, zatímco Sherlock je v pozadí a čeká na svůj další výstup na scénu. Část knihy je tedy psána formou deníkových záznamů doktora Watsona, aby detektiva informoval o životě v nevlídné krajině.
 
„Až potud jsem mohl prostě citovat zprávy, které jsem posílal v těchto prvých dnech Sherlocku Holmesovi. Nyní jsem však dospěl ve svém vyprávění k bodu, kdy jsem donucen zanechat této metody, i spolehnout se opět na své vzpomínky, při čemž mi ovšem pomáhá deník, který jsem si v oné době psal.“ (str. 133)
Autor knihy nenásilně přinutí čtenáře pátrat se světoznámým úspěšným detektivem a dychtivě toužit po odhalení pachatele, jako by šlo o něco velmi důležitého i v jejich osobním životě. Zážitek z tohoto příběhu o příšerném tvorovi, ale i o nekalém lidském chování umocňuje pochmurná atmosféra tajuplného okolí Baskervillského zámku, která je v této knize perfektně vylíčena.
 
  
„Venkované říkají, že je to Baskervillský pes, jenž volá po své oběti… Slyšel jsem ho jednou nebo dvakrát předtím, avšak nikdy ne tak hlasitě jako dnes.“
Rozhlédl jsem se, zatímco se mi srdce chvělo hrůzou, po obrovské vlnící se pláni, poseté zelenými ostrůvky rákosí. Nic se nepohnulo na tom rozsáhlém prostoru mimo pár havranů, kteří za námi hlasitě krákorali ze skalního útesu.“ (str. 91)
 
Pes Baskervillský v sobě skrývá napínavý závěr i překvapivé rozuzlení děje. Jedná se o povedené dílo, které milovníkům Sherlocka Holmese vřele doporučuji.  
pes_baskervillsky_3D
Hodnocení: 4/5
Autorem recenze je Petra Buriánová, blog autorky najdete zde.
Knihu si můžete koupit zde
Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail
highslide